ASUS bắt đầu bán Zenfone từ 15/4 tại Việt Nam - Android Blog